Om oss

figurerBlommenholm Mensendieckinstitutt ble startet i august 1950. Vi arbeider med individuell behandling og trening i små grupper.

To mensendieckfysioterapeuter arbeider ved instituttet:

  • Kari Brøtmet
  • Algirdas Kaare (Ale) Brøtmet Vokietaitis.

Kari og Ale er autoriserte Feldenkraispedagoger. Ale har driftstilskudd fra Bærum Kommune, men har dessverre fulltegnet timeplan.

Mensendiecksystemet
Mensendiecksystemet har sitt navn etter lege Bess Mensendieck. Født i USA, debuterte som sangerinne i Paris, men foretrakk billedhuggerkunsten. I skulpturarbeidet kom tanken til henne; hvordan kunne en "bygge kropper"?

Hun var grundig i alt hun gjorde, hun studerte medisin og tok sin doktorgrad i Zürich i siste del av det nittende århundre som en av de første kvinner i verden.

Hele sitt liv hadde hun vært interessert i bevegelsestrening. Hun syntes hun så for mange slappe kropper rundt seg i forhold til de greske skulpturene hun hadde studert. Hennes idé må ha vært revolusjoner-ende på den tiden. Hun ville bruke de daglige bevegelsene alle mennesker må gjøre for å trene styrke, koordinasjon og balanse. Timene måtte gi ro til konsentrasjon om samarbeidet nerve-muskel-bevegelse.

Feldenkrais
Moske Feldenkrais var født i Russland i 1904, studerte og arbeidet i Frankrike som fysiker og ingeniør. Hans store interesse var judo, som judolærer introduserte han judo i Vesten og ble selv den første europeer til å oppnå svart belte. Læringsprosessen opptok ham, han arbeidet hele livet med kropp, bevegelse og særlig kropps¬bevissthet Pust og avspenning går hånd i hånd med treningen og er svært viktig for forståelsen av egen kropp.